Bildiri Kuralları

Bildiri Gönderim Kuralları ve Bilgilendirme

Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden online olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. E-mail, posta vb. yolla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Lütfen bildirilerinizi yüklerken sayfanın en altında yer alan comments kısmına “Sözlü Bildiri” ya da “Poster Bildiri” tercihinizi yazınız.

Bildiriler bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Özgün araştırma bildiriler “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde olmalıdır. Olgu sunumu ve davetli olmayan derleme çalışmaları  “Giriş ve Amaç, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç” şeklinde yapılandırılmalıdır. Olgu sunumu ve davetli olmayan derleme çalışmaları poster bildiri olarak kabul edilecektir.

Özet bildiriler İngilizce, tam metin bildiriler İngilizce ya da Türkçe gönderilmelidir. Sözlü bildirilerin kabul edilmesi durumunda sunum dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Özet bildirilerin toplam kelime sayısı (kaynaklar, tablo ve resim alt yazıları hariç) 500 kelimeyi aşmamalıdır.

Bildiriler sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en fazla 4 resim ve/veya 2 tablo sisteme yüklenmelidir. Yüklenen resimlerde hasta, hastane-departman bilgisi kaldırılmalı, resimler ‘a,b,c’ vb. şeklinde adlandırılmalı, resimlerdeki bulgular ‘ok, ok başı’ vb. belirteçlerle işaretlenmelidir. Bildirinin içerisinde yazarların kimliğini, doğrudan veya dolaylı şekilde, ifade eden her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır.

Bildiriler hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan yazarın, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir yazarın kongre kaydı yapılmış olmalıdır.

Kongreye kayıt yaptırmamış olan yazarların bildirileri online kongre bildiri kitabında yer almayacaktır.

Yazarların isteğine bağlı olarak tam metin bildiriler özet bildirilerin kabulü sonrası ayrıca değerlendirilecektir. Tam metin bildiriler en fazla 1500 kelime uzunluğunda olmalıdır.

Bildiriler sisteme özet bildiri şeklinde yüklenip kabul edilmesi durumunda tam metin bildiri şeklinde yüklenebilecektir. Ayrıca arzu eden yazarlar kabul edilen özet bildirilerinin tam metin şeklini yüklemeden özet bildiri olarak kalmasını tercih edebilirler.

Poster Bildiri Hakkında

Poster; genişliği 70 cm, uzunluğu 90 cm olacak şekilde ve tek parça hazırlanmalıdır. Bildiri yazarlarının isimleri unvan bildirilmeden yazılmalı, posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır. Posterler, düzenleme kurulunca duyurulan tarih ve saatte uygun yere asılmalıdır.

Posterlerle ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kongre Bilim Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi  25 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

Kabul edilen bildiriler için tam metin son gönderim tarihi  27 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

Bildiri göndermek için tıklayınız.