Genel Bilgiler

5.Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (IMCIDU 2023)

01 – 03 Aralık 2023

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri
5. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (IMCIDU 2023) 01 – 03 Aralık 2023 tarihleri arasında hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir. Kongre ana teması “Afet Tıbbı ve Travma” olup tıbbın her alanından ana tema dışındaki konulardan çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Davet Mektubu
Katılımcılara talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımaktadır.

Katılım Sertifikası, Bildiri Kitapçığı ve Uluslararası Kitap Bölümü 
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. Bildiri özeti/tam metni ISBN numaralı Kongre Bildiri Kitapçığı’nda (ÜAK Doçentlik Kriterlerini karşılamaktadır)  yayımlanacaktır.

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2017 yılında kurulmuş olan ve 2018 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, kısa zamanda yaptığı eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ülkemizin en hızlı büyüyen fakültelerinden birisidir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, milli ve manevi değerler ışığında bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile insani değerlere bağlı, en üst düzey tıp eğitimi almış, tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kanıta dayalı, bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.