Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderim Kuralları ve Bilgilendirme

Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden online olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. E-mail, posta vb. yolla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Özgün araştırma bildiriler “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiriler “Giriş ve Amaç, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç” şeklinde yapılandırılmalıdır.

Özet bildiriler, ana dili Türkçe olan katılımcılar için hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanarak gönderilmelidir. İlk yazarın ya da bildirinin tüm yazarlarının ana dili Türkçe dışında bir dil olması durumunda sadece İngilizce özet gönderilebilir.

Tam metin bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Ana dili Türkçe olan katılımcılar tam metin bildirinin özet kısmını hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlamalıdır. İlk yazarın ya da bildirinin tüm yazarlarının ana dili Türkçe dışında bir dil olması durumunda tam metin bildirinin tamamı İngilizce dilinde hazırlanmalıdır.

Sözlü bildirilerin kabul edilmesi durumunda sunum dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Özet bildirilerin toplam kelime sayısı (kaynaklar, tablo ve resim alt yazıları hariç) 500 kelimeyi aşmamalıdır.

Bildiriler sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en fazla 4 resim ve/veya 2 tablo sisteme yüklenmelidir. Yüklenen resimlerde hasta, hastane-departman bilgisi kaldırılmalı, resimler ‘a,b,c’ vb. şeklinde adlandırılmalı, resimlerdeki bulgular ‘ok, okbaşı’ vb. belirteçlerle işaretlenmelidir. Bildirinin içerisinde yazarların kimliğini, doğrudan veya dolaylı şekilde, ifade eden her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır.

Bildiriler hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan yazarın, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir yazarın kongre kaydı yapılmış olmalıdır.

Kongreye kayıt yaptırmamış olan yazarların bildirileri online kongre bildiri kitabında yer almayacaktır.

Yazarların isteğine bağlı olarak tam metin bildiriler özet bildirilerin kabulü sonrası ayrıca değerlendirilecektir.  Tam metin bildiriler en fazla 1500 kelime uzunluğunda olmalıdır. Tam metinler ISBN’ li Tam metin kitabında yayımlanacaktır.

Bildiriler sisteme özet bildiri şeklinde yüklenip kabul edilmesi durumunda tam metin bildiri şeklinde yüklenebilecektir. Ayrıca arzu eden yazarlar kabul edilen özet bildirilerinin tam metin şeklini yüklemeden özet bildiri olarak kalmasını tercih edebilirler.

Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kongre Bilim Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 17 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir.

Kabul edilen bildiriler için tam metin son gönderim tarihi 25 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir.

Bildiri göndermek için tıklayınız.